Dodany: 2018-07-10 12:39:58
images/200px-Emblem-person-orange.svg.png58b4d.pngba5a3.png Zdrowie psychiczne jest jednym z elementów warunkujących szczęśliwe życie. Wbrew przekonaniom części społeczeństwa, nie tylko zdrowie fizyczne i pieniądze składają się na gwarancję dobrego przeżycia danego nam tu czasu.

Dodany: 2018-07-10 12:38:52
images/200px-Emblem-person-grey.svg.png997f7.png37fdd.png Problem natury psychicznej tylko z pozoru jest „mniejszy” od problemu zdrowotnego związanego na przykład ze złamaniem kości czy zapaleniem dowolnego narządu.

Dodany: 2018-07-10 12:37:59
images/200px-Emblem-person-green.svg.png325af.pnga64f7.png Psychoterapia Ursus cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Najprawdopodobniej jest to spowodowane rosnącą w społeczeństwie świadomością związaną z przyczynami, przebiegiem chorób psychicznych i skutkami, jakie one ze sobą niosą.

Dodany: 2018-07-10 12:37:05
images/200px-Emblem-person-brown.svg.png08b80.png70503.png Ostatnio modne staje się korzystanie z psychoterapii. Najwyraźniej bierzemy przykład z naszych zachodnich sąsiadów, u których ten trend jest widoczny od bardzo dawna.

Dodany: 2018-07-10 12:36:14
images/200px-Emblem-person-blue.svg.pngd44b5.png270f1.png Konieczność skorzystania z psychoterapia Ursus dla wielu osób w pierwszym momencie wydawać się bardzo poniżająca – w taki sposób przez wiele lat nasze społeczeństwo kształtowało opinie na temat chorób psychicznych, dotkniętych nimi osób i samych lekarzy oraz terapeutów, którzy zajmowali się ich leczeniem.